Pnömatik Pistonlar
Pnömatik Nedir

Latince hava ve rüzgar manasına gelen “pnomo” kelimesinden gelen pnömatik, basınçlı hava ile çalışan mekanik sistemlerin hareket ve kontrolünü inceleyen bilim ve mühendislik dalıdır.

Pnömatik Silindir Nedir

Pnömatik Silindir Çalışma Prensipleri

Pnömatik silindirlerin çalışma prensibi, silindir içine basınçlı hava aktararak pistona ve piston koluna doğrusal hareket vermektir.

Pnömatik silindir, basınçlı havayı lineer itme veya çekme hareketine dönüştürür.
Bu durumda, bir pnömatik silindiri düşündüğünüzde, elektrik enerjisi öncelikle hava sıkıştırmak için mekanik enerjiye çevrilir. Mekanik enerji, atmosferik basınçtaki havayı daha yüksek bir basınca çıkarmak için kullanılır. Enerji, basınçlı hava olarak kanallar yolu ile taşınır ve silindire ulaşır. Bu sayede, kanalların uzunluğuna ve şekline bağlı olarak, yol boyunca taşıma kanallarına sürtünen hava enerjisinin bir kısmı kaybolur. İlaveten, hava hattı boyunca her küçük boşluk, delik kaybedilen enerji anlamına gelmektedir. Bu faktörler, havanın kullanıldığı noktada basınç düşüklüğü olarak gözlenebilir. Silindirde hacim değişikliği ile düşük basınç düzeyine geçmek isteyen hava pistonu hareketlendirir. Bu aşamada, hava içerisinde depolanan enerji, tekrar mekanik enerjiye çevrilerek lineer hareket elde edilir.

Pnömatik Silindir Çalışma Prensipleri

Pnömatik Silindir Çeşitleri

Tek Etkili Silindir

Tek etkili silindirlerde basınçlı hava tek yönde iletilir. Yani hava giriş ve çıkışı için tek delik mevcuttur. Bu sayede sadece bir yönde çalışma elde edilir. Piston kolunun geriye dönüşü ya bir yayla ya da bir dış kuvvetle (örneğin yükün kendi ağırlığıyla) sağlanır. Bazen yay piston tarafına konarak piston koluna çekme yönünde iş yaptırılabilir. Yayın direnci piston kolunu yeteri kadar hızla itebilecek değerde seçilmelidir.

Çift Etkili Silindir

Çift etkili silindirlerde piston yüzeyine ve hava basıncına bağlı olarak elde edilen kuvvet piston kolunu iki yönde hareket ettirir. Bu sayede iki yönde iş yapılabilir. Her iki yöndeki kuvvet basıncın etkilediği yüzeylere bağlı olarak farklılık gösterir. İki adet giriş ve çıkış deliği silindir üzerinde bulunur. Çift etkili silindir özellikle piston kolu geri dönüş yönünde de kuvvet uygulayacağı yapacağı zaman kullanılır. Çalışma esnasında piston tarafına hava verildiğinde piston kolu tarafındaki hava boşaltılır veya piston kolu tarafına hava verildiğinde piston tarafındaki hava tahliye edilir.

Yastıklı Tip Silindirler

Silindir tarafından ağır kütleler hareket ettirilecekse bir darbe veya hasar meydana gelmemesi için strok sonunda bir yastıklama işlemi yapılır. Strok sonuna gelmeden önce bir yastıklama keçesi havanın serbestçe tahliye olduğu deliği kapatır. Bu durumda hava sadece çok küçük ve genellikle ayarlanabilen bir delikten dışarıya çıkar. Çabuk tahliye olamıyan hava kütlesi piston ile silindir kapağı arasına sıkışır. Geri dönüşte de hava bir cek valften geçerek yoluna devam eder.

Çift Milli Silindir

Çift Milli silindirlerde her iki tarafa da yataklanmış piston kolu mevcuttur. Bu sayede meydana gelebilecek yanal yükler karşılanmış olur. Her iki tarafta da yüzeyler aynı olduğu için elde edilen kuvvetler ve hızlar birbirine eşittir.

Tandem Silindir

Tandem Silindirlerde aynı gövde içinde birbirine bağlı iki adet çift etkili silindir mevcuttur. Her iki silindirin piston kolu taraflarına aynı anda hava verilir. Bu sayede basınçlı havanın etkime yüzeyi yaklaşık iki katına çıkmış olur ve piston kolundaki kuvvet de artmış olur. Tandem silindirler piston çapının büyük ve montaja imkan vermediği alanlarda kullanılır.

Pnömatik Silindir Çeşitleri

Pnömatik Silindir Fiyatları

Pnömatik silindirlerimizin fiyatları silindirin çapına, strokuna, standardına, manyetikli veya manyetiksiz olmasına, yastıklamalı veya yastıklamasız olmasına, keçesinin standart veya viton olmasına ve siparişin adedine göre değişkenlik göstermektedir. Sağlıklı fiyat almak için tüm bu kriterleri belirterek, info@fenitsa.com.tr adresine mail atarak, veya 0 332 248 23 83 nolu telefondan siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.

Pnömatik Silindir Fiyatları

Pnömatik Silindir Nerelerde Kullanılır

Pnömatik silindir, üretimin pek çok aşamasında, sıkıştırma, baskı elde etme, itme, kaldırma veya herhangi bir sebeple doğrusal hareket gerektiren yerlerde sıklıkla kullanılırlar.

Pres uygulamalarında, ilaç sektöründe, madencilikten montaj hatlarına, demir çelik endüstrisinden düşük basınçlı mantık devrelerine kadar birçok alanda değişik tip ve boyuttaki Pnömatik silindirler ve ekipmanları kullanılmaktadır. Dolayısıyla, sanayi uygulamaların neredeyse çoğunda pnömatik silindirler ve ekipmanları kullanılır. Pnömatik silindirler vasıtasıyla çok yaklaşık 6 bar basınçta 0–3000 kg. arasında kuvvet gerektiren lineer hareketler, 0-36O ºC arasındaki açılarda döndürme ve endeksleme işlemleri, 0 – 100 KW güç sağlıyan dairesel hareket elde edilir.

Pnömatik silindirlerin oluşturduğu kuvvet ve hareket sistemlerinin yanı sıra otomasyon uygulamalarında da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Pnömatik silindirler özellikle hareketlerin nispeten hızlı elde edilen kuvvetlerin küçük ve çalışma şartlarının temiz ve güvenli olması gereken yerlerde tercih edilir.

Pnömatik Silindir Üretimi

Pnömatik Silindir Kullanım Sebepleri

Pnömatik silindirlerin ve kontrol sistemlerinin hidrolik ve elektrikli sistemlere nazaran bazı üstünlükleri vardır. Hidroliğe kıyasla daha düşük çalışma basınçlarında çalışırlar, bu sayede pnömatik donanımlar daha ucuzdur. Pnömatik silindirler ayrıca hidrolik silindirlere göre daha yüksek çalışma hızları yakalayabilirler.

Pnömatik Silindir Ölçüleri